Klienci

  Referencje

  Muzeum Śląskie w Katowicach

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Dom Towarowy "Batory" w Gdyni

  Czas Gdyni

  Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

  Komitet Marynarza Polskiego w Gdyni

  Prezydent Miasta Ciechanów

  Ratusz w Ciechanowie

  Urząd Miasta Sopot

  Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor"

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej

  Burmistrz Miasta Kwidzyna

  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie

  Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Copyright © 2011 KLECZKOWSKI - ARCHITEKT

  Designed by Studio a Propos